Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "DROMOS" Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach legitymuje się 25-letnim doświadczeniem jako wykonawca robót drogowych i mostowych w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji wraz z uzbrojeniem terenu.

W wyniku prywatyzacji Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego "DROMOS" w listopadzie 1997r. powstała spółka akcyjna, która w lipcu 2007 roku została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Naszymi klientami są urzędy gmin, instytucje państwowe takie jak Generalna Dyrekcja Dróg, zarządy dróg wojewódzkich i powiatowych oraz przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Posiadamy bardzo dobre referencje.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę techniczną, specjalistyczny sprzęt, dwie wytwórnie mas bitumicznych i betonów w Mojuszu oraz zakład materiałów kamiennych w Łączynie.

Zatrudniamy średnio 100 osób na zasadach umowy o pracę.
 
© 2007 Projekt i wykonanie, hosting - Wise Software Bartosz Kitowski.